ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
161

كتابخانه عمومی خواجه نصیر

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

5036 18 آذر 1389
162

كتابخانه عمومی دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388
163

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15074 12 اسفند 1390
164

كتابخانه عمومی دكتر علی شريعتی

سبزوار (خراسان رضوی)

عمومی

15388 12 اسفند 1390
165

كتابخانه عمومی دكتر علی شریعتی

سرخس (خراسان رضوی)

عمومی

13710 17 دی 1390
166

كتابخانه عمومی رضوی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

11899 8 دی 1389
167

كتابخانه عمومی رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
168

كتابخانه عمومی روزبه زنجان

زنـجان (زنجان)

عمومی

14648 5 اسفند 1389
169

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
170

كتابخانه عمومی زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
171

كتابخانه عمومی زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396
172

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390
173

كتابخانه عمومی سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
174

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
175

كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی

كاشان (اصفهان)

عمومی

12028 14 مهر 1390
176

كتابخانه عمومی شماره 1 آذر شهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

18618 8 مرداد 1389
177

كتابخانه عمومی شماره 2 آذرشهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7269 21 مرداد 1389
178

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
179

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
180

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390