ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
261

كتابخانه عمومی يادگار امام (ره)

قم (قم)

عمومی

18586 19 تیر 1396
262

كتابخانه عمومی يامچى

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

6826 29 مرداد 1389
263

كتابخانه عمومی یزدانشهر

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

6359 19 آبان 1388
264

كتابخانه عمومی یكانكهریز

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

7097 21 مرداد 1389
265

کتابخانه فجر (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

9737 9 مهر 1394
266

کتابخانه فردوس (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

18549 19 دی 1395
267

کتابخانه فردوسی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

14810 19 خرداد 1395
268

کتابخانه فرزانگان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

12007 19 خرداد 1395
269

کتابخانه فناوری اطلاعات (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

5865 19 دی 1395
270

کتابخانه قائم (عج) (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

9660 13 مرداد 1394
271

کتابخانه قیصر امین پور (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

11950 13 مرداد 1394
272

کتابخانه گلستان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

35777 14 مهر 1394
273

کتابخانه لویزان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

17631 26 دی 1395
274

كتابخانه مجتمع فرهنگی امام خمينی (ره) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19033 16 آبان 1395
275

كتابخانه مجلس شورای اسلامى

تهران (تهران)

عمومی

366708 3 مرداد 1392
276

كتابخانه محمديه (ص) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19339 16 آبان 1395
277

كتابخانه مدرسه فرزانگان قم

قم (قم)

عمومی

6710 19 اسفند 1389
278

کتابخانه مدیریت بحران (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

17631 19 دی 1395
279

كتابخانه مرتضوى (آستان قدس رضوی ع)

رفسنجان (کرمان)

عمومی

34611 16 آبان 1395
280

كتابخانه مروج (آستان قدس رضوی ع)

يزد (یزد)

عمومی

47470 16 آبان 1395