ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
281

کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم

قم (قم)

عمومی

37426 22 تیر 1399
282

كتابخانه مركز تحقيقات آموزش و پرورش

قم (قم)

عمومی

24878 27 تیر 1397
283

کتابخانه مرکز علمی کاربردی معماری و شهرسازی شیخ بهایی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

3075 19 دی 1395
284

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار جوانان پسر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

27770 16 آبان 1395
285

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار جوانان دختر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

30776 16 آبان 1395
286

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز آقايان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

87880 16 آبان 1395
287

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز بانوان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

102513 16 آبان 1395
288

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان پسر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

13952 16 آبان 1395
289

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان دختر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

14838 16 آبان 1395
290

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت آقايان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

116084 16 آبان 1395
291

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت بانوان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

61914 16 آبان 1395
292

كتابخانه مركزی امور تربيتي قزوين

قزوين (قزوین)

عمومی

18280 22 تیر 1392
293

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان

اصفهان (اصفهان)

عمومی

97810 15 فروردین 1394
294

كتابخانه مركزی كانون اسلامی انصار

تهران (تهران)

عمومی

65435 14 آذر 1396
295

كتابخانه مسجد الرضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

47663 16 آبان 1395
296

کتابخانه مسجد النبی (ص) (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

7710 19 خرداد 1395
297

كتابخانه مسجد بزرگ امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

18440 16 آبان 1395
298

كتابخانه مسجد زينبيه (س) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

20633 16 آبان 1395
299

كتابخانه مسجد قبا (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

22484 16 آبان 1395
300

کتابخانه مطالعات فرهنگی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

4621 19 دی 1395