ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
201

كتابخانه عمومی شهید مطهری اسكو

اسكو (آذربایجان شرقی)

عمومی

8162 25 مرداد 1389
202

كتابخانه عمومی شهيد مفتح

اصفهان (اصفهان)

عمومی

12820 29 مرداد 1388
203

كتابخانه عمومی شهید مفتح

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

16544 7 دی 1389
204

كتابخانه عمومی شهید نواب صفوی

نورآباد (لرستان)

عمومی

12077 27 مهر 1390
205

كتابخانه عمومی شیخ محمود شبستری

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

14950 29 مرداد 1389
206

كتابخانه عمومی صائب

اصفهان (اصفهان)

عمومی

13641 26 مرداد 1388
207

كتابخانه عمومی صوفیان

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

12354 29 مرداد 1389
208

كتابخانه عمومی طبرسی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15789 21 دی 1390
209

كتابخانه عمومی عجبشير

عجبشير (آذربایجان شرقی)

عمومی

10940 28 اردیبهشت 1389
210

كتابخانه عمومی علامه امینی

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9475 11 مهر 1389
211

کتابخانه عمومی علامه امینی

قم (قم)

عمومی

16336 22 تیر 1396
212

كتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم

بروجرد (لرستان)

عمومی

10437 15 آبان 1388
213

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

12318 5 دی 1389
214

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی

ابهر (زنجان)

عمومی

19477 5 اسفند 1389
215

كتابخانه عمومی علامه طباطبايی (ره)

محلات (مرکزی)

عمومی

18365 8 بهمن 1390
216

كتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا

شهرضا (اصفهان)

عمومی

18561 27 مرداد 1388
217

كتابخانه عمومی علامه فاضل شربيانى

سراب (آذربایجان شرقی)

عمومی

5383 9 شهریور 1389
218

كتابخانه عمومی علامه نايينى

اصفهان (اصفهان)

عمومی

5688 21 مهر 1388
219

کتابخانه عمومی علی بن موسی الرضا علیه السلام

قم (قم)

عمومی

2860 22 تیر 1396
220

كتابخانه عمومی غدیر

خرم آباد (لرستان)

عمومی

10207 20 آبان 1388