ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
181

كتابخانه عمومی شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
182

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
183

كتابخانه عمومی شندآباد

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

11860 4 شهریور 1389
184

كتابخانه عمومی شهدای قم

قم (قم)

عمومی

16892 19 تیر 1396
185

كتابخانه عمومی شهريار

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

19211 22 مرداد 1389
186

كتابخانه عمومی شهريار بناب

بناب (آذربایجان شرقی)

عمومی

16880 19 آذر 1388
187

كتابخانه عمومی شهید آوینی

بایگ (خراسان رضوی)

عمومی

9623 16 دی 1390
188

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
189

كتابخانه عمومی شهید باهنر

بروجرد (لرستان)

عمومی

11247 14 آبان 1388
190

كتابخانه عمومی شهید باهنر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

22874 19 بهمن 1390
191

كتابخانه عمومی شهید باهنر

صالح آباد (خراسان رضوی)

عمومی

10809 14 بهمن 1390
192

كتابخانه عمومی شهید بهشتی

تربت حیدریه (خراسان رضوی)

عمومی

22407 18 بهمن 1390
193

كتابخانه عمومی شهيد حميد باكری سردرود

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

10798 21 دی 1389
194

كتابخانه عمومی شهید ربانی بندر گز

كردكوی (گلستان)

عمومی

11562 2 آذر 1390
195

كتابخانه عمومی شهید رجائی

تربت جام (خراسان رضوی)

عمومی

20677 15 بهمن 1390
196

كتابخانه عمومی شهید مدرس

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10916 12 اسفند 1390
197

كتابخانه عمومی شهید مدرس (ره)

كاشمر (خراسان رضوی)

عمومی

17719 6 آذر 1390
198

كتابخانه عمومی شهید مطهری

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

12799 12 اسفند 1390
199

كتابخانه عمومی شهید مطهری

تربت جام (خراسان رضوی)

عمومی

10310 16 بهمن 1390
200

كتابخانه عمومی شهید مطهری

فولاد شهر (اصفهان)

عمومی

9917 22 مهر 1388