ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
241

كتابخانه عمومی نائين

نائين (اصفهان)

عمومی

9693 18 مهر 1388
242

كتابخانه عمومی نبی اكرم (ص ) تبریز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

9397 3 مهر 1389
243

كتابخانه عمومی نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

17824 2 مهر 1388
244

کتابخانه عمومی نرگس

قم (قم)

عمومی

11320 22 تیر 1396
245

كتابخانه عمومی نطنز

نطنز (اصفهان)

عمومی

12605 22 مهر 1388
246

كتابخانه عمومی نواب صفوی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

14005 8 دی 1389
247

كتابخانه عمومی هادی شهر

هادي شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15480 29 مرداد 1389
248

كتابخانه عمومی هرزند جديد

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

6838 13 مرداد 1389
249

كتابخانه عمومی هريس

هريس (آذربایجان شرقی)

عمومی

11971 12 مرداد 1389
250

كتابخانه عمومی هشترود (برادران)

هشترود (آذربایجان شرقی)

عمومی

9446 7 شهریور 1389
251

كتابخانه عمومی هفده شهریور

خرم آباد (لرستان)

عمومی

8598 22 خرداد 1389
252

كتابخانه عمومی هوراند

اهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7047 9 شهریور 1389
253

كتابخانه عمومي و امانی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

قم (قم)

عمومی

54266 26 مرداد 1402
254

كتابخانه عمومی ورزقان

ورزقان (آذربایجان شرقی)

عمومی

7607 29 مرداد 1389
255

كتابخانه عمومی ورزنه

ورزنه (اصفهان)

عمومی

5533 19 آبان 1388
256

كتابخانه عمومی ولی عصر (ع)

اصفهان (اصفهان)

عمومی

20468 30 مرداد 1388
257

كتابخانه عمومی وليعصر (ع) تبريز

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

18088 21 فروردین 1389
258

كتابخانه عمومی كشكسرای

کشکسرای (آذربایجان شرقی)

عمومی

6064 21 مرداد 1389
259

كتابخانه عمومی كوثر بناب

بناب (آذربایجان شرقی)

عمومی

11858 21 فروردین 1389
260

كتابخانه عمومی كوثر مرند

مرند (آذربایجان شرقی)

عمومی

13308 15 مرداد 1389