ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
601

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه صنعتی سهند

سهند (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

110458 3 دی 1402
602

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی

تهران (تهران)

دانشگاهی

81198 17 بهمن 1402
603

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اراک

اراک (مرکزی)

دانشگاهی

74220 19 فروردین 1403
604

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه الزهراء (س)

تهران (تهران)

دانشگاهی

72217 29 بهمن 1394
605

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

29998 21 فروردین 1398
606

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

سمنان (سمنان)

دانشگاهی

62783 11 تیر 1403
607

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید باهنر کرمان

كرمان (کرمان)

دانشگاهی

104231 28 خرداد 1403
608

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه شهيد چمران

اهواز (خوزستان)

دانشگاهی

19985 19 اسفند 1388
609

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

70218 30 فروردین 1395
610

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسى

تهران (تهران)

دانشگاهی

78547 13 اسفند 1402
611

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی

تهران (تهران)

دانشگاهی

61956 24 فروردین 1395
612

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

گرگان (گلستان)

دانشگاهی

15343 28 اردیبهشت 1403
613

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه گيلان

رشت (گیلان)

دانشگاهی

3032 5 اردیبهشت 1397
614

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران

بابلسر (مازندران)

دانشگاهی

189457 12 فروردین 1403
615

كتابخانه مركزی و مركز اسناد شهيد مطهری دانشگاه رازى

كرمانشاه (کرمانشاه)

دانشگاهی

95998 24 تیر 1403
616

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد شهید مطهری دانشگاه ولی عصر(عج)

رفسنجان (کرمان)

دانشگاهی

42532 7 آبان 1396
617

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

101402 18 دی 1402
618

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند

بيرجند (خراسان جنوبی)

دانشگاهی

23261 21 تیر 1396
619

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار (خراسان رضوی)

دانشگاهی

45868 25 دی 1402
620

كتابخانه مركزی و مركز اطلاع رسانی دانشگاه شاهد

تهران (تهران)

دانشگاهی

135385 19 بهمن 1394