ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
581

کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام

ايلام (ایلام)

دانشگاهی

54443 9 بهمن 1402
582

كتابخانه مركزی دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره) قزوين

قزوين (قزوین)

دانشگاهی

95716 18 دی 1396
583

كتابخانه مركزی دانشگاه حضرت معصومه (س)

قم (قم)

دانشگاهی

11891 2 دی 1396
584

کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی تربت حیدریه

تربت حیدریه (خراسان رضوی)

دانشگاهی

5068 11 تیر 1397
585

كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد

شهر كرد (چهار محال و بختیاری)

دانشگاهی

35114 14 آذر 1388
586

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

67649 7 اردیبهشت 1395
587

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهران (تهران)

دانشگاهی

56323 29 بهمن 1402
588

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود (سمنان)

دانشگاهی

37663 24 اردیبهشت 1403
589

كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتي شريف

تهران (تهران)

دانشگاهی

103230 23 شهریور 1390
590

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان

همدان (همدان)

دانشگاهی

8372 9 اردیبهشت 1403
591

کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران (تهران)

دانشگاهی

14800 22 اردیبهشت 1394
592

كتابخانه مركزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران (تهران)

تخصصی

43353 10 اردیبهشت 1403
593

كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

83605 15 فروردین 1395
594

كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی كاشان

كاشان (اصفهان)

دانشگاهی

21840 26 بهمن 1394
595

كتابخانه مركزی دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

5404 26 مرداد 1402
596

کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج (محمد بهمن بیگی)

یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد)

دانشگاهی

39932 30 اردیبهشت 1395
597

كتابخانه مركزی دانشكده نفت اهواز

اهواز (خوزستان)

دانشگاهی

41636 28 آبان 1391
598

کتابخانه مرکزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تهران (تهران)

تخصصی

61248 23 خرداد 1403
599

کتابخانه مرکزی قوه قضائیه

تهران (تهران)

تخصصی

4032 24 تیر 1397
600

کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

قم (قم)

تخصصی

43133 27 دی 1402