ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
561

کتابخانه مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌- بیوفیزیک‌ دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

5421 7 مهر 1393
562

کتابخانه مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

اصفهان (اصفهان)

حوزوی

14783 2 دی 1396
563

كتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی

قم (قم)

تخصصی

4585 25 تیر 1391
564

کتابخانه مرکز علمی کاربردی معماری و شهرسازی شیخ بهایی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

3075 19 دی 1395
565

كتابخانه مركز ملی جهانی شدن

تهران (تهران)

تخصصی

8088 15 مرداد 1394
566

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

481524 31 خرداد 1403
567

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار جوانان پسر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

27770 16 آبان 1395
568

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار جوانان دختر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

30776 16 آبان 1395
569

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز آقايان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

87880 16 آبان 1395
570

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز بانوان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

102513 16 آبان 1395
571

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان پسر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

13952 16 آبان 1395
572

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان دختر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

14838 16 آبان 1395
573

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت آقايان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

116084 16 آبان 1395
574

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت بانوان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

61914 16 آبان 1395
575

كتابخانه مركزی امام جعفر صادق (ع)

زاهدان (سیستان و بلوچستان)

حوزوی

9350 26 مهر 1392
576

كتابخانه مركزی امور تربيتي قزوين

قزوين (قزوین)

عمومی

18280 22 تیر 1392
577

کتابخانه مرکزی پردیس 1 فنی دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

10473 7 مهر 1393
578

كتابخانه مركزی حوزه علميه احناف خواف

خواف (خراسان رضوی)

حوزوی

7546 7 بهمن 1396
579

كتابخانه مركزی حوزه های علميه خواهران (کوثر)

قم (قم)

حوزوی

5568 25 خرداد 1393
580

كتابخانه مركزی دارالعلوم زاهدان

زاهدان (سیستان و بلوچستان)

حوزوی

23035 18 دی 1396