ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی

قم (قم)

تخصصی

1049300 30 دی 1402
2

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تهران (تهران)

عمومی

979474 4 اسفند 1395
3

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

481524 31 خرداد 1403
4

كتابخانه مجلس شورای اسلامى

تهران (تهران)

عمومی

366708 3 مرداد 1392
5

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد (خراسان رضوی)

دانشگاهی

257600 17 آذر 1395
6

كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

قم (قم)

تخصصی

213668 18 فروردین 1398
7

كتابخانه وزارت امور خارجه

تهران (تهران)

تخصصی

206185 23 خرداد 1390
8

كتابخانه بزرگ آيت الله العظمي مرعشی نجفی (ره)

قم (قم)

عمومی

201438 7 خرداد 1392
9

كتابخانه بنياد دايرة المعارف اسلامی

تهران (تهران)

تخصصی

189878 6 فروردین 1403
10

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران

بابلسر (مازندران)

دانشگاهی

189457 12 فروردین 1403
11

كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى

تهران (تهران)

تخصصی

147667 16 بهمن 1391
12

كتابخانه مركزی و مركز اطلاع رسانی دانشگاه شاهد

تهران (تهران)

دانشگاهی

135385 19 بهمن 1394
13

كتابخانه و مركز اسناد بنياد ايران شناسى

تهران (تهران)

تخصصی

126737 7 فروردین 1403
14

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت آقايان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

116084 16 آبان 1395
15

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

تهران (تهران)

عمومی

115385 25 اردیبهشت 1403
16

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه صنعتی سهند

سهند (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

110458 3 دی 1402
17

كتابخانه دانشگاه مفيد

قم (قم)

دانشگاهی

107068 30 شهریور 1402
18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید باهنر کرمان

كرمان (کرمان)

دانشگاهی

104231 28 خرداد 1403
19

كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتي شريف

تهران (تهران)

دانشگاهی

103230 23 شهریور 1390
20

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز بانوان

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

102513 16 آبان 1395