ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
301

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
302

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
303

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
304

كتابخانه عمومی شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
305

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
306

كتابخانه عمومی شندآباد

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

11860 4 شهریور 1389
307

كتابخانه عمومی شهدای قم

قم (قم)

عمومی

16892 19 تیر 1396
308

كتابخانه عمومی شهريار

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

19211 22 مرداد 1389
309

كتابخانه عمومی شهريار بناب

بناب (آذربایجان شرقی)

عمومی

16880 19 آذر 1388
310

كتابخانه عمومی شهید آوینی

بایگ (خراسان رضوی)

عمومی

9623 16 دی 1390
311

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
312

كتابخانه عمومی شهید باهنر

بروجرد (لرستان)

عمومی

11247 14 آبان 1388
313

كتابخانه عمومی شهید باهنر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

22874 19 بهمن 1390
314

كتابخانه عمومی شهید باهنر

صالح آباد (خراسان رضوی)

عمومی

10809 14 بهمن 1390
315

كتابخانه عمومی شهید بهشتی

تربت حیدریه (خراسان رضوی)

عمومی

22407 18 بهمن 1390
316

كتابخانه عمومی شهيد حميد باكری سردرود

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

10798 21 دی 1389
317

كتابخانه عمومی شهید ربانی بندر گز

كردكوی (گلستان)

عمومی

11562 2 آذر 1390
318

كتابخانه عمومی شهید رجائی

تربت جام (خراسان رضوی)

عمومی

20677 15 بهمن 1390
319

كتابخانه عمومی شهید مدرس

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10916 12 اسفند 1390
320

كتابخانه عمومی شهید مدرس (ره)

كاشمر (خراسان رضوی)

عمومی

17719 6 آذر 1390