ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
281

كتابخانه عمومی خدافرین

كليبر (آذربایجان شرقی)

عمومی

8462 29 مرداد 1389
282

كتابخانه عمومی خرامه

شیراز (فارس)

عمومی

13013 13 مهر 1388
283

كتابخانه عمومی خسرو شهر

خسرو شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15241 25 مرداد 1389
284

كتابخانه عمومی خواجه نصیر

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

5036 18 آذر 1389
285

كتابخانه عمومی دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388
286

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

15074 12 اسفند 1390
287

كتابخانه عمومی دكتر علی شريعتی

سبزوار (خراسان رضوی)

عمومی

15388 12 اسفند 1390
288

كتابخانه عمومی دكتر علی شریعتی

سرخس (خراسان رضوی)

عمومی

13710 17 دی 1390
289

كتابخانه عمومی رضوی

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

11899 8 دی 1389
290

كتابخانه عمومی رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
291

كتابخانه عمومی روزبه زنجان

زنـجان (زنجان)

عمومی

14648 5 اسفند 1389
292

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
293

كتابخانه عمومی زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
294

كتابخانه عمومی زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396
295

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390
296

كتابخانه عمومی سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
297

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
298

كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی

كاشان (اصفهان)

عمومی

12028 14 مهر 1390
299

كتابخانه عمومی شماره 1 آذر شهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

18618 8 مرداد 1389
300

كتابخانه عمومی شماره 2 آذرشهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7269 21 مرداد 1389