ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
401

کتابخانه لویزان (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

تهران (تهران)

عمومی

17631 26 دی 1395
402

کتابخانه مجازی (دیجیتالی) الفبا

تهران (تهران)

دیجیتال

67813 20 تیر 1396
403

كتابخانه مجتمع فرهنگی امام خمينی (ره) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19033 16 آبان 1395
404

كتابخانه مجلس شورای اسلامى

تهران (تهران)

عمومی

366708 3 مرداد 1392
405

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

16506 7 شهریور 1402
406

كتابخانه محمديه (ص) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19339 16 آبان 1395
407

كتابخانه مدرسه اسلامی هنر

قم (قم)

تخصصی

33710 26 مرداد 1402
408

كتابخانه مدرسه عالی شهيد مطهری (ره)

تهران (تهران)

حوزوی

19874 28 مرداد 1393
409

كتابخانه مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (حجتيه)

قم (قم)

حوزوی

33029 3 آبان 1402
410

کتابخانه مدرسه علمیه الزهراء (س) آباده طشک

آباده طشک (فارس)

حوزوی

2239 11 بهمن 1395
411

کتابخانه مدرسه علمیه الزهراء (س) مینودشت

مینودشت (گلستان)

حوزوی

2031 10 بهمن 1395
412

كتابخانه مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا (س)

مشهد (خراسان رضوی)

حوزوی

3017 15 بهمن 1392
413

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) شهر بابک

شهربابک (کرمان)

حوزوی

2263 7 بهمن 1395
414

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء المرضیه (س) اصفهان

اصفهان (اصفهان)

حوزوی

2171 28 دی 1395
415

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

قروه (کردستان)

حوزوی

4175 4 بهمن 1395
416

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

جویبار (مازندران)

حوزوی

4348 27 دی 1395
417

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

شاهین دژ (آذربایجان غربی)

حوزوی

2641 10 بهمن 1395
418

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

خميني شهر (اصفهان)

حوزوی

3929 4 اسفند 1395
419

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

دهاقان (اصفهان)

حوزوی

4427 2 بهمن 1395
420

كتابخانه مدرسه علمیه خواهران الزهراء (س)

مباركه (اصفهان)

حوزوی

3750 3 بهمن 1395