ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

دانشگاه سمنان

سمنان (سمنان)

دانشگاهی

98265 1 تیر 1403
2

دانشگاه علم و فناوری مازندران

بهشهر (مازندران)

دانشگاهی

6728 1 تیر 1403
3

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

481524 31 خرداد 1403
4

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید باهنر کرمان

كرمان (کرمان)

دانشگاهی

104231 28 خرداد 1403
5

کتابخانه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

تهران (تهران)

دانشگاهی

30260 27 خرداد 1403
6

کتابخانه مرکزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تهران (تهران)

تخصصی

61248 23 خرداد 1403
7

کتابخانه تخصصی شیعه شناسی

قم (قم)

حوزوی

2060 31 اردیبهشت 1403
8

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی شیخ بهائی (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه خراسان)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

74145 31 اردیبهشت 1403
9

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

گرگان (گلستان)

دانشگاهی

15343 28 اردیبهشت 1403
10

کتابخانه و مرکز اسناد فرهنگستان هنر

تهران (تهران)

تخصصی

34100 28 اردیبهشت 1403
11

كتابخانه آيت ‌الله وزيری (آستان قدس رضوی ع)

يزد (یزد)

عمومی

115918 25 اردیبهشت 1403
12

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

تهران (تهران)

عمومی

115385 25 اردیبهشت 1403
13

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود (سمنان)

دانشگاهی

37663 24 اردیبهشت 1403
14

کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی بیرجند

بيرجند (خراسان جنوبی)

دانشگاهی

5711 23 اردیبهشت 1403
15

کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی

يزد (یزد)

تخصصی

10449 19 اردیبهشت 1403
16

کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

16835 19 اردیبهشت 1403
17

کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده (تهران)

تهران (تهران)

تخصصی

20449 19 اردیبهشت 1403
18

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

مشهد (خراسان رضوی)

دانشگاهی

29825 18 اردیبهشت 1403
19

كتابخانه مركزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران (تهران)

تخصصی

43353 10 اردیبهشت 1403
20

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان

همدان (همدان)

دانشگاهی

8372 9 اردیبهشت 1403