ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
61

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهران (تهران)

دانشگاهی

56323 29 بهمن 1402
62

كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود (سمنان)

دانشگاهی

27461 25 تیر 1388
63

كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتي شريف

تهران (تهران)

دانشگاهی

103230 23 شهریور 1390
64

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان

همدان (همدان)

دانشگاهی

6954 11 دی 1396
65

کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران (تهران)

دانشگاهی

14800 22 اردیبهشت 1394
66

كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

83605 15 فروردین 1395
67

كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی كاشان

كاشان (اصفهان)

دانشگاهی

21840 26 بهمن 1394
68

كتابخانه مركزی دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

5404 26 مرداد 1402
69

کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج (محمد بهمن بیگی)

یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد)

دانشگاهی

39932 30 اردیبهشت 1395
70

كتابخانه مركزی دانشكده نفت اهواز

اهواز (خوزستان)

دانشگاهی

41636 28 آبان 1391
71

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه صنعتی سهند

سهند (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

110458 6 فروردین 1403
72

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی

تهران (تهران)

دانشگاهی

81198 15 اسفند 1402
73

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه الزهراء (س)

تهران (تهران)

دانشگاهی

72217 29 بهمن 1394
74

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران

تهران (تهران)

دانشگاهی

29998 21 فروردین 1398
75

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه شهيد چمران

اهواز (خوزستان)

دانشگاهی

19985 19 اسفند 1388
76

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

70218 30 فروردین 1395
77

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسى

تهران (تهران)

دانشگاهی

78547 13 اسفند 1402
78

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی

تهران (تهران)

دانشگاهی

61956 24 فروردین 1395
79

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه گيلان

رشت (گیلان)

دانشگاهی

3032 5 اردیبهشت 1397
80

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران

بابلسر (مازندران)

دانشگاهی

189457 12 فروردین 1403