ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
1

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران

بابلسر (مازندران)

دانشگاهی

189457 12 فروردین 1403
2

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

101402 9 فروردین 1403
3

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه صنعتی سهند

سهند (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

110458 6 فروردین 1403
4

کتابخانه دانشکده علوم قرآنی اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

16835 29 اسفند 1402
5

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی

تهران (تهران)

دانشگاهی

81198 15 اسفند 1402
6

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی ره

اردبیل (اردبیل)

دانشگاهی

80939 15 اسفند 1402
7

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسى

تهران (تهران)

دانشگاهی

78547 13 اسفند 1402
8

کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم (قم)

دانشگاهی

71596 10 اسفند 1402
9

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهران (تهران)

دانشگاهی

56323 29 بهمن 1402
10

کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام

ايلام (ایلام)

دانشگاهی

54443 26 بهمن 1402
11

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار (خراسان رضوی)

دانشگاهی

45868 25 دی 1402
12

نمایندگی تهران و البرز - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

تهران (تهران)

دانشگاهی

2347 15 دی 1402
13

علامه جعفری - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

تبریز (آذربایجان شرقی)

دانشگاهی

7166 15 دی 1402
14

جامعه المصطفی (ص) العالمیه - واحد اصفهان

اصفهان (اصفهان)

دانشگاهی

6233 15 دی 1402
15

کتابخانه حضرت زهرا (س) - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

قم (قم)

دانشگاهی

23075 15 دی 1402
16

کتابخانه و مرکز یادگیری دانشکده پزشکی

تهران (تهران)

دانشگاهی

53116 10 مهر 1402
17

كتابخانه دانشگاه مفيد

قم (قم)

دانشگاهی

107068 30 شهریور 1402
18

كتابخانه مركزی دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

5404 26 مرداد 1402
19

کتابخانه کوثر دانشگاه قم

قم (قم)

دانشگاهی

43537 26 مرداد 1402
20

كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

قم (قم)

دانشگاهی

45028 22 مرداد 1402