ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
61

كتابخانه عمومی نابینایان

قم (قم)

تخصصی

2459 18 تیر 1390
62

كتابخانه مجمع عالی حكمت اسلامی

قم (قم)

تخصصی

16506 7 شهریور 1402
63

كتابخانه مدرسه اسلامی هنر

قم (قم)

تخصصی

33710 26 مرداد 1402
64

كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى

تهران (تهران)

تخصصی

147667 16 بهمن 1391
65

كتابخانه مركز آموزشی، درمانی، روانپزشكی رازی

تهران (تهران)

تخصصی

7439 30 مهر 1396
66

کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی

تهران (تهران)

تخصصی

21140 10 شهریور 1397
67

کتابخانه مركز پژوهش های اسلامی و دانشكده صدا و سيما

قم (قم)

تخصصی

25897 16 بهمن 1402
68

كتابخانه مركز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی اسلامى

قم (قم)

تخصصی

20484 9 آذر 1395
69

كتابخانه مركز تحقيقات امام علی علیه السلام

تهران (تهران)

تخصصی

2062 24 تیر 1394
70

كتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی

قم (قم)

تخصصی

4585 25 تیر 1391
71

كتابخانه مركز ملی جهانی شدن

تهران (تهران)

تخصصی

8088 15 مرداد 1394
72

كتابخانه مركزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران (تهران)

تخصصی

26104 28 آذر 1392
73

کتابخانه مرکزی قوه قضائیه

تهران (تهران)

تخصصی

4032 24 تیر 1397
74

کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

قم (قم)

تخصصی

43133 27 دی 1402
75

كتابخانه مركزی كشاورزى

تهران (تهران)

تخصصی

19567 16 اسفند 1391
76

کتابخانه مستقل تخصصی حضرت صاحب الزمان (عج)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

2555 22 تیر 1399
77

کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده (تهران)

تهران (تهران)

تخصصی

5668 16 آبان 1395
78

کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده (قم)

قم (قم)

تخصصی

10977 16 آبان 1395
79

كتابخانه معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت علیهم السلام

قم (قم)

تخصصی

20507 5 بهمن 1402
80

کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

قم (قم)

تخصصی

24155 29 شهریور 1402