ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
61

كتابخانه تخصصی امام خمينی (ره)

قم (قم)

تخصصی

13026 10 تیر 1398
62

کتابخانه تخصصی امام حسین (علیه السلام)

قم (قم)

تخصصی

5834 13 اردیبهشت 1393
63

کتابخانه تخصصی امام جعفر صادق (ع)

قم (قم)

تخصصی

2245 8 آبان 1395
64

کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی آستان قدس رضوی (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

10315 16 آبان 1395
65

كتابخانه تخصصي اسناد (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

16499 16 آبان 1395
66

كتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

32198 16 آبان 1395
67

كتابخانه تخصصی ادبیات

قم (قم)

تخصصی

48979 28 مهر 1394
68

كتابخانه تخصصی ادبی و هنری (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

قم (قم)

تخصصی

39562 13 اسفند 1402
69

كتابخانه پژوهشكده مطالعات دینی فرهنگ

قم (قم)

تخصصی

4431 29 اردیبهشت 1392
70

کتابخانه پژوهشکده بیمه

تهران (تهران)

تخصصی

15311 27 دی 1402
71

كتابخانه پژوهشگاه نیرو

تهران (تهران)

تخصصی

13892 2 آبان 1395
72

كتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

تهران (تهران)

تخصصی

5284 29 دی 1391
73

كتابخانه پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام

قم (قم)

تخصصی

12577 3 خرداد 1402
74

كتابخانه بنياد دايرة المعارف اسلامی

تهران (تهران)

تخصصی

189878 6 فروردین 1403
75

كتابخانه بنياد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوى (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

31640 16 آذر 1392
76

کتابخانه برادران نمایندگی خراسان - جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

19667 15 دی 1402
77

كتابخانه ايرانشناسی مجلس شورای اسلامی

تهران (تهران)

تخصصی

32811 27 مهر 1388
78

كتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تهران (تهران)

تخصصی

27749 25 مهر 1402
79

کتابخانه انتشارات سمت

تهران (تهران)

تخصصی

15016 1 اسفند 1402
80

كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

درگز (خراسان رضوی)

تخصصی

24621 16 آبان 1395