کتابخانه جامع امین جامعه المصطفی العالمیه
کتابخانه جامع امین جامعه المصطفی العالمیه
قم, قم
بلوار امین - سه راه سالاریه مجتمع آموزش عالی امین