کتابخانه و مرکز اسناد فرهنگستان هنر
کتابخانه و مرکز اسناد فرهنگستان هنر
تهران, تهران
تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، نرسیده به تقاطع طالقانی، فرهنگستان هنر، شماره ۱۵۵۲.