لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

فن آوری و امكانات ورزشی

نام کتابخانهسازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى
پديدآورنده

كالی، پیتر

موضوع

ورزش - تسهیلات = مراكز آمادگی جسمانی = مراكز تفریحی = معماری عمومی

شماره رديف200646
مابقي فيلدها{117} = {19} = {}حكیمی
شماره ثبت۱۱۷۷۲۷۱۳ = ۱۱۷۷۲۷۱۴
مابقي پديدآورندگانپاسكو، جان = مترجم = عبدالوهابی، زهرا = جعفری سیاوشانی، فاطمه، ۱۳۵۹ -
شرح پديدآور[پیتر كالی، جان پاسكو]؛ ترجمه زهرا عبدالوهابی، فاطمه جعفری سیاوشانی
ناشرآوای ظهور
محل نشرتهران
سال نشر۱۳۹۱ = 978-60-5896-42-8
شماره ديويي
۷۲۵ /۸۰۴۳ ك ۲۵۸ ف
نوعTI = Sports facilities, 2009
يادداشتعنوان اصلی : 9002 ,seitilicaf stropS = كتابنامه = 8-24-6985-06-879 NBSI
مشخصات ظاهري۳۶۴ ص .: مصور
نسخه
محل نگهداري۱۱
وارد کننده اطلاعاتداوودی
تاريخ ورود۱۳۹۱/۱۱/۰۳


دارالحدیث