لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

فهرس ملحقات احقاق الحق مرعشی النجفی

نام کتابخانهكتابخانه مركز تحقيقات امام علي (ع)
پديدآورنده

فرجپور ، مرتضی

موضوع

شماره رديف1811
مابقي فيلدها{117}
شماره ثبت۷۲
مابقي پديدآورندگانشوشتری، نورالله بن شریف الدین، ۹۵۶ - ق۱۰۱۹. احقاق الحق و ازهاق الباطل
شرح پديدآوراعداد و تنظیم مرتضی فرجپور
ناشرمكتبه آیه الله المرعشی العامه
محل نشرقم
سال نشر۱۳۶۷ = .۱۴۰۹ق
رده کنگره
BP ۲۱۱ /ش۹ فلا۳۰۳۷۲
شماره ديويي
۲۹۷ /۴۱۷
نوعم = ۶۰۴-م۶۸
يادداشتبها: ۲۲۰۰ ریال = مرعشی، شهاب الدین، ۱۲۷۶ - ۱۳۶۹. ملحقات الاحقاق - فهرستها
مشخصات ظاهري۶۴۸ ص
نسخه۱


دارالحدیث